Carmona GG330

CARMONA GG330

Några exempel på vad

Vi genom åren har konstruerat

• 54 fiskefartyg totala projekt o byggnadskontroll
• 17 passagerarfartyg totala projekt o byggnadskontroll
• 4 pråmar totala projekt o byggnadskontroll
• 1 flytdocka totalt projekt o byggnadskontroll
• 2 mindre undersökningsfartyg totala projekt o byggnadskontroll

• 1 last båt 4000 t DW totalt projekt o byggnadskontroll
• 1 tankbåt 3000 t Dw totalt projekt o byggnadskontroll
• 87 totala projekt och byggnadskontroll för ombyggnad av fiskefartyg, undersökningsfartyg och lastfartyg.

• 10 stabilitetsbräkningar för fartyg med spannmålslaster
• 15 stabilitetsberäkningar för segelfartyg
• 85 stabilitetsberäkningar för övriga fartyg