Tester som lönar sig i längden

Vi utför modellprov på båtarna

Modellproven utförs för att ta fram vilken fart båten kan göra samt att förbättra skrovformen. Vi har undersökt många olika utförande på akterskepp och förskepp. I en del fall har vi fått effektbesparingar på upp till 18-21% på skrov som bedömdes vara mycket bra. För att få ett opartisk utlåtande så låter vi SSPA (Statens skeppsprovning) göra en kontroll körning av modellen. Vi har erfarenhet 15 års erfarenhet av att göra modellprov.

Flera båtar har sparat mycket pengar i det långa loppet genom att lägga in modellprov i sin budget innan man börjar bygga. När vi ritade fiskebåten Lövön så gjorde vi flera modelltester vilken gjorde att de bl a minskade sin bränslekostnad radikalt!

Vi gör kontrolltester hos SSPA .

Testning pågår

Här kan man se film där vi testar båtmodell