Jörgen Hansson

Sjökapten och Designer
Lite om mig
Har sjökapten och tekniker examen från sjöbefälsskolan i Göteborg.
Har jobbat på olika befattningar som däcksbefäl på tank, passagerar- offshore och lastfartyg.
Har seglat i huvudsak som befälhavare sen 1978 och fram till 2017.
Köpte en mindre lastbåt 1980. Har sedan ägt eller varit delägare i 6 båtar till.
Köpte ett fartyg som byggdes om enligt mitt koncept  till att montera vindkraftverk på Vänern.
Har varit projektledare för att ta fram ett roro fartyg för 30 knop tillsammans med Broströms, B&N samt Masa Yards.
Har byggt fartygsmodeller för effekt prov och varit delaktig i att utveckla metodik för modellprov.33

Jan-Erik Abrahamsson

Sjökapten och Designer
Lite om mig
Har sjökapten och tekniker examen från sjöbefälsskolan i Göteborg.
Har jobbat på olika befattningar som däcksbefäl på tank, passagerar- offshore och lastfartyg.
Har seglat i huvudsak som befälhavare sen 1978 och fram till 2017.
Köpte en mindre lastbåt 1980. Har sedan ägt eller varit delägare i 6 båtar till.
Köpte ett fartyg som byggdes om enligt mitt koncept  till att montera vindkraftverk på Vänern.
Har varit projektledare för att ta fram ett roro fartyg för 30 knop tillsammans med Broströms, B&N samt Masa Yards.
Har byggt fartygsmodeller för effekt prov och varit delaktig i att utveckla metodik för modellprov.33