Jan-Erik Abrahamsson

Fartygskonstruktör
Lite om mig

Utbildning Skola
1960 Realskole examen Samrealskolan i Mölndal
1962 Tentamen för studentexamen i mattematik Vasa läroverk Göteborg
1965 Ingengörs examen i maskinteknik TGG i Göteborg
1972 Högre teknisk utbildning (3 årig på kvällstid) TBV/Chalmers Göteborg
1973 Påbyggnadsutbilding för skepptekniks igengörsexamen TGG/ Eriksberg o Götaverken

Arbete och anställningar
1966-1978 Eriksbergs varv och Mek verkstad Göteborg
1966-1969 Konstruktör på stålritkontoret, abrbetet innbar konstruktion och beräkning av fartygsskrovens stålstruktur
1969-1978 Projekt och beräknings arbete på projektavdeln, arbetet innebar total konstruktion o beräkning av fartyg fr 20 000 t -410 000 ton last
1978-1981 Götaverken Cityvarvet
Konstruktion- projektring- och beräkningar
för fartygsombyggnader och reparationer
1981- Egen företagare

Jan-Erik Abrahamsson

Fartygskonstruktör
Lite om mig

Utbildning Skola
1960 Realskole examen Samrealskolan i Mölndal
1962 Tentamen för studentexamen i mattematik Vasa läroverk Göteborg
1965 Ingengörs examen i maskinteknik TGG i Göteborg
1972 Högre teknisk utbildning (3 årig på kvällstid) TBV/Chalmers Göteborg
1973 Påbyggnadsutbilding för skepptekniks igengörsexamen TGG/ Eriksberg o Götaverken

Arbete och anställningar
1966-1978 Eriksbergs varv och Mek verkstad Göteborg
1966-1969 Konstruktör på stålritkontoret, abrbetet innbar konstruktion och beräkning av fartygsskrovens stålstruktur
1969-1978 Projekt och beräknings arbete på projektavdeln, arbetet innebar total konstruktion o beräkning av fartyg fr 20 000 t -410 000 ton last
1978-1981 Götaverken Cityvarvet
Konstruktion- projektring- och beräkningar
för fartygsombyggnader och reparationer
1981- Egen företagare